VIP PT

Shirin Amin är en PT med stort hjärta där klientens hälsa alltid kommer i första hand oavsett målsättning. Hon har en bred kunskap inom träning, kost och hälsa med många års erfarenhet av coachning där stort fokus ligger på den mentala resan som man behöver göra för att ändra sin livsstil.

Pris från 1200 kr per pass
(1-2 timmar)

För mer information

Maila shirin@shirinamin.com