Privacy Policy

Integritetspolicy för Shirin Amin-appen

Senast uppdaterad: 2024-02-08

Denna Integritetspolicy beskriver hur träningsappen “Shirin Amin” (nedan kallad “app”, “vi”, “oss”, eller “vår”) samlar in, använder, och delar din information när du använder vår app. Genom att installera och använda appen godkänner du villkoren i denna Integritetspolicy.

1. Information som vi samlar in

Appen samlar in information som hjälper oss att förbättra din träningsupplevelse och tillhandahålla personlig coaching. Denna information inkluderar:

 • Personuppgifter: Namn, e-postadress, ålder, kön och andra kontaktuppgifter.
 • Hälsodata: Information om dina träningspass, kost, vikt, och andra hälsorelaterade uppgifter som du väljer att dela med oss.
 • Betalningsinformation: Om du köper tjänster eller produkter inom appen, samlar vi in betalningsinformation via säkra tredjepartstjänster.
 • Användningsdata och cookies: Information om hur du använder appen, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, och annan kommunikationsdata.

2. Hur vi använder din information

Vi använder den insamlade informationen för att:

 • Erbjuda personlig tränings- och kostcoaching.
 • Förbättra och anpassa appens funktioner.
 • Kommunicera med dig, inklusive att skicka viktiga uppdateringar och marknadsföringsmaterial.
 • Genomföra transaktioner och processa betalningar.
 • Analysera användningen av appen för att förbättra vår service.

3. Delning av information

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i följande fall:

 • Serviceleverantörer: Vi kan dela din information med företag som tillhandahåller tjänster åt oss, såsom betalningsprocessorer och dataanalystjänster, under förutsättning att de följer vår integritetspolicy och andra lämpliga konfidentialitets- och säkerhetsåtgärder.
 • Juridiska krav: Vi kan också dela din information om det krävs enligt lag, för att skydda våra rättigheter eller för att följa en rättslig process, domstolsbeslut eller rättslig process som är tillämplig på vår app.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, ändring eller radering av dina personuppgifter. Du kan också motsätta dig eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och har rätt att dataöverförbarhet. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på [din kontaktinformation].

5. Ändringar i vår Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy. Den senast uppdaterade versionen kommer alltid att finnas tillgänglig i appen. Genom att fortsätta använda appen efter att ändringar gjorts godkänner du att vara bunden av den reviderade policyn.

Kontaktinformation

Om du har frågor om denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss på [din kontaktinformation].